Neden SORULAR KONUŞUYOR?

Neden SORULAR KONUŞUYOR?

Soruların derecelendirme sistemi çoğunlukla kullanılan bir metottur. Yardımcı kaynaklarımızın kullandıkları yöntemleri dikkate aldığımızda ihtiyaca göre genel olarak 2 farklı metot görürüz:

  • Bunlardan ilki kitabın seviyesini bir bütün olarak KOLAY veya ZOR diye ayırarak sunmaktır.
  • Başından sonuna kadar TAMAMEN KOLAY veya TAMAMEN ZOR olarak kurgulanmış bu yayınları yıl içerisinde ihtiyaçlarımıza göre talep ederiz.
  • İkincisi ise kitabı bir bütün olarak değil de her bir testinin ayrı ayrı KOLAY, ORTA veya ZOR oluşudur. Bu tip kitaplar farklı isimler altında tasniflendirilir.
  • Öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğunun tercih ettiği bu yöntem hangi seviyedeki testlerde hangi düzeyde olduklarını görmeleri açısından son derece faydalı olmaktadır.
  • Bugün geldiğimiz noktada ise YENİ NESİL SORU olarak tabir edilen, genel olarak analiz / yorumlama becerisinin ön planda olduğu kurguya dayalı sorular, öğrencilerimizin başarısını ölçme noktasında %80’den fazla bir yoğunluğa sahiptir.

İşte tam bu noktada PRUVA AKADEMİ YAYINLARI olarak Yeni Eğitim Sitemine  farklı bir açıdan baktık.

  • Yaptığımız detaylı araştırmalarda öğrencilerimizin temel probleminin Yeni Nesil Soruları çözemediği noktasında değil, onlarla barışamadığı noktasında olduğunu tespit ettik. Klasik soru kalıplarında en zor soruları çözebilen öğrencilerimizin, aslında çok basit diyebileceğimiz KURGUSAL SORULARDA ciddi problemler yaşadığına şahit olduk.
  • Öncelikle yukarıda belirttiğimiz gibi soruların derecelendirme sisteminde kullandığımız metodu, KİTABI BİR BÜTÜN OLARAK ya da TEST TEST GRUPLANDIRARAK değil, her bir soruyu tek tek ele alarak SORU TEMELLİ BİR SINIFLANDIRMA oluşturduk.
  • Araştırma sonuçlarımıza göre öğrenim sürecinde YENİ NESİL SORULARLA ilk olarak 8. sınıfta karşılaşan öğrencilerimizin; 5, 6 ve 7. sınıflarda bu konuda tecrübe yaşamadıkları için ciddi adaptasyon sorunları yaşandıklarını tespit ettik.
  • Bu sebeple uyguladığımız sistemi 5. sınıftan itibaren aynı formatta planlayarak SADECE 8. SINIFLARDA DEĞİL; 5, 6 ve 7. SINIFLARDA DA %100 KURGUYA dayalı bir metotla öğrencilerimizin kademe kademe YENİ SİSTEMİ özümsemesini sağlamaya çalıştık. Bunu yaparken de bu sınıf gruplarının seviyelerini en önemli kriter olarak belirledik.