Neden Teke Tek ?

MAVİ SAYFALAR

nokta soru-işareti

MEB BECERİ
TEMELLİ SORULAR

BECERİ TEMELLİ SORU NEDİR?

Beceri Temelli Sorular, aşağıdaki tabloda yer alan bilgi boyutu, bilişsel alan boyutu, bilimsel süreç becerileri ve yaşam becerilerine ait beceri öğrenme alanlarından birkaçı bir arada verilerek oluşturulur. Bu şekilde hazırlanan ve öğrencinin birden çok öğrenme alanını harekete geçirmeyi hedefleyen sorulara Beceri Temelli Sorular denir.

beceri öğrenme alanlarının bloom taksonomisi

BECERİ TEMELLİ SORU

NE İŞEYARAR?

soru-işareti

Yeni eğitim öğretim sisteminde öğrencilerimizin bilgiyi tanıması, kavramasıve günlük yaşamla ilişkilendirerek bir problemi çözmesi beklenmektedir.

Öğrencilerin okuma becerileri, matematik ve fen bilimleri okur yazarlığının geliştirilmesi için öğrendikleri her bilgiyi tablodaki kavramlarla bütünleşik bir şekilde düşünmeleri beklenmektedir.

ÇOKLU ZEKA sisteminide içine alan bu öğrenme ve düşünme biçimiyle öğrencilerimiz hem günlük hem akademik hayatlarında mutluluğa ve başarıya ulaşacaklardır.

MODELLERİN ANALİZİ

BECERİTEMELLİ SORU MODELLERİNİ NASIL SINIFLANDIRDIK?

Beceri Temelli Soru modellerini, bir soruda kullanılan beceri öğrenme alanının sayısı ve buna bağlı olarak so- runun içerik yoğunluğu ve uzunluğuna göre temelde üç ana başlıkta sınıflandırdık:

çeyrek
ÇEYREK SAYFA SORULAR

Beceri öğrenme alanı sayısı daha az, içerik yoğunluğundan kaynaklanan madde güçlük indeksi orta güçlükte olan sorulardır.

yarım
YARIM SAYFA SORULAR

Beceri öğrenme alanı sayısı ve içerik yoğunluğu bakımından Çeyrek Sayfa Soru modelinden daha kapsamlı olan sorulardır. Bu sorular, sorunun içerik yoğunluğundan kaynaklı madde güçlük indeksi zor ve çözümü zaman alan sorulardır.

tam
TAM SAYFA SORULAR

Beceri öğrenme alanı sayısı ve içerik yoğunluğu bakımından Yarım Sayfa Soru modelinden daha kapsamlı olan sorulardır. Bu sorular da sorunun içerik yoğunluğun- dan kaynaklı madde güçlük indeksi daha zor ve çözümü çok zaman alan sorulardır.

MEB BECERİTEMELLİ SORU MODELLERİYLE İLGİLİ İSTATİSTİKLER
meb-soru-modelleri-istatistikleri

NEDEN TAMAMI TAM SAYFA BECERİ TEMELLİ SORU BANKASI?

Bir grup öğrenciyle yaptığımız deneme sınavları ve anketler neticesinde;
neden tam sayfa soru bankası?

PSİKOLOJİK HAZIRLIĞINIZ AKADEMİK HAZIRLIĞINIZ KADAR ÖNEMLİDİR.

TEKE TEK SORU BANKASINI TEMELLENDİRDİĞİMİZ ÖĞRENME PSİKOLOJİSİNİN 7 İLKESİ

öğrenme psikolojinin 7 etkisi