Peygamberimiz İslam Davetinin İlk Yıllarında Ne Gibi Zorluklarla Karşılaşmıştır?

Peygamberimiz Hz. Muhammed insanlara İslam daveti yaptığı sıralarda birçok farklı zorluk ile karşılaşmıştır. Bu zorluklara değinecek olursak şu şekilde sıralayabiliriz;
• Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’e çok kötü davranışlarda bulunup üzerine ise alaylar ve hakaretlerde bulunmuşlardır. Ancak o, yapılanlara rağmen insanları İslam dinine davet etmeye devam etmiştir.
• İftira attılar, kâhin, deli, şair ve sihirbaz gibi hiç hak etmediği şeyler söylediler.
• Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’e ve yanında yer alıp Müslümanlığa geçmiş olan kişilere boykot uyguladılar.
• Çocukları ve köleleri onlara karşı kışkırtıp sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed’i taşlatma cüretini gösterdiler.
• Namaz kılıp Allah’a ibadet ettiği esnada başından aşağı hayvan pisliği döktüler.
O ise tüm bu katlanılmaz uygulamalara karşı asla pes etmedi. İnsanları ısrarla hak yol olan İslam dinine davet etti. Yaşadıkları karşısında Hz. Cebrail “ sen iste buraları dağıtayım” demesine rağmen, insanlarından asla vazgeçmeyerek “onlar bilmiyor” demiş, bildiği yoldan insanları İslam’a çağırmaya devam etmiştir.


Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in Karşılaştığı Diğer Zorluklar


Peygamberimiz Hz. Muhammed İslam daveti yaparak insanları hak yoluna kavuşturmaya çabalamıştır. Allah tarafından peygamber olarak seçildiğini öğrendiği zamandan itibaren, normal bir insanın sabır taşını çatlatıp belki de isyan etmesine dayanacak kadar büyük zorluklar ile uğraşmıştır. Peygamberlik görevini aldığı anda, böyle bir görevin ne kadar zor olduğunu eşi Hz. Hatice’ye belirtmişti. Ancak Hz. Hatice ona destek çıkarak, kendisinin güvenilir birisi olduğunu, asla yalan söylemediğini ve insanların da buna göre hareket edeceğini düşündüğünü belirtmiştir. Peygamberimiz Hz. Muhammed hayatı boyunca asla yalan söylemediği için bu müşriklerinde bildiği bir durumdu. Ancak yine de ona her türlü eziyet ve kötü muamelede bulunmuşlardı. Peygamberimiz Hz. Muhammed’i gördükleri her yerde ona kötü sözler ve iğneleyici kelimeler kullanmışlardır ve sürekli olarak onu rencide edip insanlar içerisinde küçük düşürmek için çabalamışlardır.


Hz. Muhammed’i ve Yandaşlarını Nasıl Boykot Etmişlerdir?


İslam daveti esnasında peygamberimiz Hz. Muhammed’in belki de karşılaştığı en büyük sorun sonu hicret ile bitecek ve neredeyse 3 yıl süren müşriklerin boykotu olmuştur. Tarihin görmüş olduğu en kötü ve büyük zulümlerden birisi olarak düşünülmektedir. Müslümanları bir mahalleye hapseden Mekkeli Müşrikler, onlara tam 3 sene boyunca sefillik ve açlık ile zulüm etmişlerdir. Allah’tan gelen Hicret emrine kadar buna katlanan Hz. Muhammed ve ilk Müslümanların göstermiş olduğu bu dirayet kuşkusuz ilahi bir gücün yanında olduğunun en büyük ispatlarından bir tanesidir. Anlatılanlara bakılacak olursa, Mekke sokakları sabahlara kadar aç kalan bebeklerin sesiyle dolup taşıyordu. Müslümanlara yardım yapmanın cezası çok ağır olduğu için buna kimse cesaret edemiyordu. Müslümanlar kendi paraları ile dahi hiçbir şey alamıyorlardı. Bu sırada peygamberimiz Hz. Muhammed’in ölmesini isteyen bazı insanlar onu öldürme teşebbüsünde dahi bulunmuşlardı. Bu kadar yaşanan olaya rağmen, şehrin en güvenilir insanı olduğu için de bir yere gidecekleri zaman eşyalarını ona emanet ediyorlardı.