İslam’ın İnanç Esasları

İslam’ın inanç esasları konusunda bilgi sahibi olmak oldukça önemlidir. Her Müslüman, inançlarının esaslarını bilmelidir. Bu tabir ise asıl olarak imanın şartlarıdır. İmanın şartları, her Müslümanın bilmesi gereken kurallar olmakla birlikte; iman edilmesi için ilk koşullardır. İmanın şartları nedir diye sorulduğunda şunlar mutlaka bilinmelidir;

  • Allaha inanmak, O’nun varlığına ve bir olduğuna inanmak / iman etmek
  • Allah’ın meleklerinin olduğuna inanmak / iman etmek
  • Allah’ın gönderdiği kitaplara inanmak / iman etmek
  • Allah’ın peygamberlerine inanmak / iman etmek
  • Ahiret gününe inanmak / iman etmek
  • Kader ve kazaya inanmak / iman etmek

Şeklinde 6 tanedir. Tüm bunlar, iman eden Müslümanlar için olmazsa olmazlardandır.

İslam’ın İnanç Esasları Nelerdir?

İslam’ın inanç esasları nelerdir diye sorulduğunda cevabı kesinlikle iman etmektir. İman etmek, kelime anlamıyla benimseme, isteyerek ve kalbiyle inanmaktır. İman eden kişi, güvenir. Güven de inanmaktan ileri gelir. Bu nedenle imanın şartlarında asıl şart kalpten inanarak tüm bunlara güvenmekle iman oluşur. Dolayısıyla bir Müslüman her daim şüphe etmeden inanırsa gerçekten iman etmiş olur. İman eden kişiler, kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de cennet ile müjdelenmiştir. Bu konu ile ilgili olarak birçok ayet bulunmaktadır. Bunun yanı sıra iman eden insanlar, inandıkları her şeye kalpleriyle bağlı oldukları için bu durum onların davranışlarına da yansır. Kişi, inançları doğrultusunda davranışlarını da şekillendirir.

Allah’ın Varlığına ve Bir Olduğuna İnanmak

İslam dinine mensup olan Müslümanlar, Allah’ın var olduğuna ve O’nun tek olduğuna inanmalıdır. Çoklu inanç sistemi bunu kabul etmez. Dolayısıyla Allah’a iman etmek inanç esaslarının ilk sırasında ve en önemli kuralıdır. Diğer inanç esaslarına bakıldığında da iman etmek asıl olarak Allah’a inanmak ve güvenmektir.

Allah’ın Meleklerinin Olduğuna İnanmak

Melekler, Allah’ın emirlerini yerine getirmek için yaratılmıştır. Nurdan yaratılan melekler, insanlar tarafından gözle görülemez. Ancak kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de meleklerden bahsedilmektedir. Dolayısıyla imanın diğer şartı da meleklere inanmaktır.

Allah’ın Gönderdiği Kitaplara İnanmak

Allah’ın gönderdiği kitapların tümüne de iman edilmesi, imanın diğer şartlarındadır. Allah (c.c.), 4 kutsal kitabı da indirmiş, Müslüman olan herkesin buna iman etmesi gerekir. Geçmiş zamanda Allah (c.c.) insanlara doğru yolu göstermek için kendi tarafından vahiy / kitaplar göndermiştir. Kitaplara iman edenler, Allah tarafından gönderildiğine ve kendilerine yol rehberi olduğuna inanırlar. Dolayısıyla Kur’an’da da bu durumlar söz konusudur. Kişi, Kur’an’a uygun olarak yaşamalıdır.

Allah’ın Peygamberlerine İnanmak

Allah’ın gönderdiği peygamberlerin tümüne, insanlar iman etmelidir. Allah’tan aldıkları mesajları insanlara beyan etmekle görevli olan peygamberler, hak yolunda çabalamıştır. İnsanların doğru yolu bulmaları için vesile olarak, ahiretin var odluğunu hatırlatmışlardır.

Ahiret Gününe İnanmak

İslam’ın inanç esasları arasında ahirete iman vardır. Ahiret gününe inanmak, asıl olarak insanların belirli koşulları kabullenmelerinden ileri gelir. Ahiret asıl olarak insanların ölümünden sonra başlar ve sonsuza kadar devam etmektedir. Ahirete iman etmek / bu hayata inanmak imanın şartlarındandır.

Kader ve Kazaya İnanmak

Kader ve kazaya inanmak, asıl olarak her şeyin Allah tarafından olduğuna inanmaktır. Bunu şu şekilde açıklayabiliriz;

  • Allah dilerse her şey olur
  • Allah’ın dilemesi ve istemesi ile her şey olur
  • Allah ol derse olur

Bu nedenle de kader ve kazaya inanmak Allah’tan gelir. Duanın önemi de burada başlıyor. İnsanlar, islam dinine inanırken aynı zamanda kader ve kazaya da iman etmelidir.