Ortaokul Dönemi Neden Sağlam Tutulmalıdır?

Çocuklar için 10-11 yaş grubu Ortaokul dönemi demektir.  Bu yaşlar çocukluk için son yıllar olarak adlandırılır. Ortaokul döneminde çocuklar bir önceki ile bir sonraki dönemlerine göre istikrarı fazla bir şekilde derslerine yönelirler. Ortaokul döneminin dengeli bir durumu vardır. genele bakıldığında ortaokul döneminde önem arz eden eğitim ve yönetim güçlüğü oluşmaktadır. Bununla birlikte;

 • Çocuklar bu dönemde objeleri ya da yaşanan olayları gördüğü olayları anlamak için mantıklarını kullanmaya başlayacaklardır.
 • Bu sebepten ortaokul döneminde kurulan bir mantık sağlam olursa devamında da bu mantık çerçevesinde gelişeceği için olumlu sonuçlar ortaya çıkar.
 • Ortaokul döneminde çocuklar daha ileriyi düşünebilmeye başlarlar. Olay ve olgular farklı yorumlanabilir.
 • Zihninde canlandırma yapabilir. Ayrıca başka bir önemli konu olan milli hisler kavramı başlamaktadır.
 • Çocuklar ortaokul döneminde bayraklarını, milli kimliklerini benimsemeye başlarlar.
 • Genel olarak bu dönemde grup çalışmasını öğrenmeye eğilimleri olur.

Ortaokul dönemi çocukluk bitişi olduğu için sağlam temeller üzerine atılarak çıkılmalıdır. Çocuğa verilen her ders, öğreti onda farklı izler bırakacaktır. Bununla da devamlı bir şekilde zihninde karşılaşacaktır.

Ortaokul Dönemi Öncesi İlkokuldan Ortaokula

Dördüncü sınıfta olan bir öğrenci dönemimizde ilkokul sonuncu sınıf olarak bilinmektedir. Ortaokul dönemi ise beşinci sınıf ile başlamaktadır. Sekizinci sınıfa kadar devam etmektedir. Dördüncü sınıfta olan bir öğrenci yavaş yavaş büyümeye başlamaktadır. Net bir şekilde zaman kavramı artık çocukta oluşacaktır. Sebep sonuç ilişkisi anlamaya çalışacak ilişki kurmayı becerebilecektir. Gelişimsel olarak ortaokul döneminde bunların hepsini fazlası ile yapmaya hazır halde olacaktır. ortaokul dönemine geçen yani beşinci sınıfa geçen bir öğrenci büyüme ve gelişmesinin üçüncü aşamasına geçmiş olur. Bundan kaynaklı soyut düşünce yapısına sahiptir. Türkiye ‘ de bulunan fiziksel ve kültürel özelliklere yönelebilir.

Ortaokulda Başarıyı Yakalamak

Ortaokul dönemi sağlam tutulduğu takdirde çocuk gelişimini bilgileri ile güzel şekilde tamamlayacaktır. Sınıf atladıkça grup ile çalışma, paylaşım sağlama gibi aktiviteler ile fikirlerini ifade etmeyi öğrenecektir. İlgi alanları da genişlemektedir. Mesela konuşma yapmaya, eğitici oyunlara, grup çalışmalarına karşı ilgileri artar. Bunların hepsi sağlam bir temel üzerine kurulmuş karakter ile kendisini karşılayacak  insan ilişkilerinde kendisine yardımcı olacaktır.

Ortaokul Döneminde Bulunan Öğrencilerin Bedensel Gelişim Özellikleri

Bedensel gelişim beden görünümünde olan değişikliklerdir. Mesela bedenin ağırlığının artması, boy olarak uzama göstermesi bunlar bedensel gelişimin dış görünümüdür. Beden büyüme gösterdikçe tüm alt sistemler de büyüme gösterecektir. Çocuk uzayıp ağırlığını arttırmaya devam etmiş olsa bile büyüme hızı daha önceki dönemlerde olduğu gibi değildir. Bebeklik dönemi ile ortaokul döneminde bir çocuğun büyüme hızı bir olmaz.

 • Çocuklar yaklaşık olarak yıl içerisinde 5 cm uzama gösterir. 2,5 kg da ağırlığı artar.
 • Ortaokul döneminde bulunan çocuklar da kızların ağırlık yaşıtı olan erkeklerin ağırlığı ile oranlandığı zaman daha hızlı artmaya başlamaktadır.
 • Sebebi ise kızların ergenlik dönemi daha erken başlayan bir durumdur. Boyuna büyüm yavaş, enine büyüme hızlı bir haldedir. Küçük kasların gelişimi hızlanmıştır.
 • El becerileri de ortaokul döneminde oldukça artmıştır. El yazısı artık okunaklı hal alır. Oyun veya sporlar ilgi alanlarını oluşturmaktadır.
 • Bu dönemde verilen her bilgi çocuğun hayatına etki edecektir.
 • Yönelimi hangi alanda olur ise o alanda hayatı boyunca devam etmeye kendini meyillendirecektir. 

Ortaokul dönemi için atılan temel sağlam olursa çocuğu olumlu etkileyecektir.

Ortaokul Döneminde Bulunan Öğrencilerin Zihinsel Gelişim Özellikleri

Zihinsel gelişim dünyayı anlama ve öğrenme konusunda aktif bir zihin faaliyeti gösterme olarak tanımlanabilir. Zihinsel gelişim doğuştan gelen zihin gücü ile çevreden etkilenip de oluşan zihin gücüne bağlıdır. Çevre ile yapılan her etkileşim kişinin zeka gelişimine yardımcı olacaktır. bu durum ortaokul döneminde bulunan bir öğrenci içinde geçerlidir. Sebebi ise bu dönemler çocukların öğrenme gelişme dönemleridir. Bu dönem içerisinde verilen sağlam bilgiler yetenekler çocukların ufkunu aydınlatacak gelişiminde olcukça fazla etki gösterecektir. Piaget yaptığı çalışmalarda belirli yaşlarda çocukların belirli zihinsel gelişimleri mevcutmuş. Bunlar;

 • Duyu – hareket dönemi. Bu dönem 0-2 yaş aralığına hitap ediyor
 • İşlem öncesi dönem. Bu dönem 3 – 6 yaş aralığına hitap ediyor.
 • Somut işlemler dönemi. Bu dönem 7 – 11 yaş aralığına hitap ediyor.
 • Soyut işlemler dönemi. Bu dönem 12 ve üstü yaş aralığına hitap ediyor.

Ortaokul döneminde olan çocuklar soyut işlemleri artık anlayabilecek durumda olurlar. Bundan dolayı zihinsel gelişim evreleri tamamlanmışken öğrenme algıları oldukça açıktır. Öğrencilerin bu dönem içerinde aldığı eğitim öğretim ile bütün hayatları etkilenebilir.

Ortaokul Döneminde Bulunan Öğrencilerin Dil Ve Kavram Gelişimi

Çocuk dili aktif olarak kullanılma geçtiği süreden itibaren gözleri ile ya da elleri ile ne kadar ifade edebilirse kendisi ile sesli konuşup problemlerini çözümlemeye çalışır. Bu durum aslına bakıldığında herkesin hayatı boyunca sürdürdüğü bir durumdur. Pek çok yetişkinde de olduğu gibi sesli düşünme olayı küçüklükten gelen bir durumdur. Vygotsky ‘ın düşüncesine göre öğrenciler kavramları tartışarak bizzat kendilerini kavrayarak yani yaşayarak öğrenebileceği yönündedir. Bilgi ve sorgulama birbiri ile doğru orantılıdır. Bunlara dayanan bir öğretim tekniği öğrencilerin zihinsel gelişimine konuşma yetisine gibi pek çok gelişimsel sürecine yardımcı olacaktır. ortaokul dönemi içerisinde yapılan grup çalışmaları öğrencilerin kendi aralarında ki iletişim dersler içerisinde olan durumu bunların tamamı dil potansiyelini geliştirmek adına kendine yararlı olan bir durumdur. Öğrenciler bu dönemde bunları almalı ve dilini geliştirmelidir.

Ortaokul Döneminde Bulunan Öğrencilerin Ahlak Gelişimi Özellikleri

Ortaokul döneminde bulunan öğrencilerin ahlaki eğitiminin sağlam tutulması için şu öneriler sunulabilir;

 • Günlük olaylar yaşanacağı zaman öğrencilere seçim yapma fırsatı sunmak
 • Problem çözümü için öğrenciler ile birlikte strateji üretmek
 • Problemler ile baş edebilme konusunda öğrenciler ile birlikte teknik geliştirmek
 • Öğrencilerin kendi düşünceleri ile başka düşüncelerin farkındalığını oluşturabilmek için öğrencileri teşvik etmek
 • Sorumluluk ya da güven verebilmeleri için öğrencilere fırsat sunmak

Bu liste kişisel ve sosyal eğitim konusunda hazırlanmış olan bir listedir. Çocuk bunları yaptıkça kendini ifade edebilmeyi fikirlerini türetebilmeyi başkalarına saygı gösterebilmeyi öğrenecektir. Bu da kendine oldukça fazla iyi gelecektir.

Ortaokul Döneminde Bulunan Öğrencilerin Dikkat Etme, Hatırlatma Ve Konsantrasyonu

Konsantre olma ilgi ya da kapasite ile alakalı olup bunların göstergesidir. Bunlardan dolayı öğretmenlerin de göz önünde bulundurduğu kriterler arasına girmektedir. Çocukların konsantrasyon süresi yaşı ileri gittikçe ilerleme gösterir. Zihinsel gelişim yönünden ortaokul dönemi öğrencilere bakıldığında ilgi, öğrenme becerileri, konsantrasyon gücü, çalışma yeteneği, dikkat becerileri, ezberleme, hatırlatma, eleştirel derleme gibi özelliklerinin bu dönem içerisinde geliştiği görülmüştür. Bunların tamamı öğrencinin gelişimi ile doğrudan etkili olduğu için sağlam tutulması gereken başka bir unsur haline gelmektedir. Bu dönemler içerisinde çocuklar etrafında olan biten her şeyi öğrenmeye merak duyarlar. Bundan dolayı okul çocuk için inanılmaz bir eğitim haline gelmektedir. Derslerden aldığı notlar bile bu dönemde oldukça önemlidir. ortaokul dönemi eğitim öğretim açısından tam tutulan çocuk bu hayatta istediği her şeyi başarır.